कोठा सेयर गरी बस्ने इमान्दार केटा को खो’जिमा छु ,इच्छुक ले स’म्पर्क गर्नुहोला..थप जानकारी को लागि फोटो मा छुनुहोला

पछि’ल्ला दि’नह’रुमा जीव’न’भर साथ दिने व्यक्ति खोज्न पनि विज्ञापन गर्नुपर्ने भएको छ । मा’न्छे’हरु यति व्य’स्त भए कि बच्चा’ला’ई हो’स्ट’ल, बा–आमा’लाई बृ’द्धाश्र’म रा’खेर आफु काममा व्य’स्त भइरहेका छन् ।उ’नी’हरुले” स’न्ता’न’लाई पनि यति व्यस्त बनाए नि उस्ले आफ्ना लागि जीवनसाथिसम्म खोज्ने समय पाएन नत उस्का बा–आमालाई नै फुर्सद छ । त्य’सैले अहि’ले वि’वाहका लागि के’टा’के’टी खोज्ने का’म  पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस 👇🏻👇🏻👇🏻

 

 

 

 

पछि’ल्ला दि’नह’रुमा जीव’न’भर साथ दिने व्यक्ति खोज्न पनि विज्ञापन गर्नुपर्ने भएको छ । मा’न्छे’हरु यति व्य’स्त भए कि बच्चा’ला’ई हो’स्ट’ल, बा–आमा’लाई बृ’द्धाश्र’म रा’खेर आफु काममा व्य’स्त भइरहेका छन् ।उ’नी’हरुले” स’न्ता’न’लाई पनि यति व्यस्त बनाए नि उस्ले आफ्ना लागि जीवनसाथिसम्म खोज्ने समय पाएन नत उस्का बा–आमालाई नै फुर्सद छ । त्य’सैले अहि’ले वि’वाहका लागि के’टा’के’टी खोज्ने का’म  पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस 👇🏻👇🏻👇🏻

पछि’ल्ला दि’नह’रुमा जीव’न’भर साथ दिने व्यक्ति खोज्न पनि विज्ञापन गर्नुपर्ने भएको छ । मा’न्छे’हरु यति व्य’स्त भए कि बच्चा’ला’ई हो’स्ट’ल, बा–आमा’लाई बृ’द्धाश्र’म रा’खेर आफु काममा व्य’स्त भइरहेका छन् ।उ’नी’हरुले” स’न्ता’न’लाई पनि यति व्यस्त बनाए नि उस्ले आफ्ना लागि जीवनसाथिसम्म खोज्ने समय पाएन नत उस्का बा–आमालाई नै फुर्सद छ । त्य’सैले अहि’ले वि’वाहका लागि के’टा’के’टी खोज्ने का’म  पुरा भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुस 👇🏻👇🏻👇🏻

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *