मलाई अं’गालोमा च्यापेर सुताउने इमा’न्दार केटो चाहियो

भाद्र १९, २०७९ आइतबार 1278

मलाई अं’गालोमा च्यापेर सुताउने इमा’न्दार केटो चाहियो

मलाई अं’गालोमा च्यापेर सुताउने इमा’न्दार केटो चाहियो

 

 

 

 

मलाई अं’गालोमा च्यापेर सुताउने इमा’न्दार केटो चाहियो

 

 

 

 

मलाई अं’गालोमा च्यापेर सुताउने इमा’न्दार केटो चाहियो

प्रतिकृया दिनुहोस्