मलाई देखेर थुक निल्छन भने मेरो के दोष

भाद्र १९, २०७९ आइतबार 231

मलाई देखेर थुक निल्छन भने मेरो के दोष

 

मलाई देखेर थुक निल्छन भने मेरो के दोष

 

 

 

 

मलाई देखेर थुक निल्छन भने मेरो के दोष

 

 

 

 

मलाई देखेर थुक निल्छन भने मेरो के दोष

प्रतिकृया दिनुहोस्