जन्म मरण ना:ङ्गै हुन्छ, बाँचुन्जेल आफनो भएको देखाउदा के को लाज हो

भाद्र २२, २०७९ बुधबार 2782

जन्म मरण ना:ङ्गै हुन्छ, बाँचुन्जेल आफनो भएको देखाउदा के को लाज हो

जन्म मरण ना:ङ्गै हुन्छ, बाँचुन्जेल आफनो भएको देखाउदा के को लाज हो

 

 

 

जन्म मरण ना:ङ्गै हुन्छ, बाँचुन्जेल आफनो भएको देखाउदा के को लाज हो

 

 

 

 

जन्म मरण ना:ङ्गै हुन्छ, बाँचुन्जेल आफनो भएको देखाउदा के को लाज हो

प्रतिकृया दिनुहोस्