भिडियो कलमा गो’प्य अं’ग हेरा-हेर गर्नाले घर-बार नै बि’ग्रियो

अषोज २, २०७९ आइतबार 911

भिडियो कलमा गो’प्य अं’ग हेरा-हेर गर्नाले घर-बार नै बि’ग्रियो

 

भिडियो कलमा गो’प्य अं’ग हेरा-हेर गर्नाले घर-बार नै बि’ग्रियो

 

 

 

 

भिडियो कलमा गो’प्य अं’ग हेरा-हेर गर्नाले घर-बार नै बि’ग्रियो

 

 

 

भिडियो कलमा गो’प्य अं’ग हेरा-हेर गर्नाले घर-बार नै बि’ग्रियो

 

प्रतिकृया दिनुहोस्