मलाई किन यौ’न चा’हना ब’ढी हुन्छ ? प्या;स बु;झाउने भए फोतो छुनुहोस् म म्यासेज गर्छु!

अषोज ६, २०७९ बिहिबार 7545

मलाई किन यौ’न चा’हना ब’ढी हुन्छ ? प्या;स बु;झाउने भए फोतो छुनुहोस् म म्यासेज गर्छु!

मलाई किन यौ’न चा’हना ब’ढी हुन्छ ? प्या;स बु;झाउने भए फोतो छुनुहोस् म म्यासेज गर्छु!

 

 

 

मलाई किन यौ’न चा’हना ब’ढी हुन्छ ? प्या;स बु;झाउने भए फोतो छुनुहोस् म म्यासेज गर्छु!

 

 

 

 

मलाई किन यौ’न चा’हना ब’ढी हुन्छ ? प्या;स बु;झाउने भए फोतो छुनुहोस् म म्यासेज गर्छु!

प्रतिकृया दिनुहोस्