खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला‘

अषोज ११, २०७९ मंगलबार 3428

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला‘

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला‘

 

 

 

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला‘

 

 

 

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला‘

प्रतिकृया दिनुहोस्