पहिलो पटक यौ,न स,म्प,र्क गर्ने उचित उमेर कुन हो ?

अषोज ११, २०७९ मंगलबार 1088

पहिलो पटक यौ,न स,म्प,र्क गर्ने उचित उमेर कुन हो ?

पहिलो पटक यौ,न स,म्प,र्क गर्ने उचित उमेर कुन हो ?

 

 

 

पहिलो पटक यौ,न स,म्प,र्क गर्ने उचित उमेर कुन हो ?

 

 

 

पहिलो पटक यौ,न स,म्प,र्क गर्ने उचित उमेर कुन हो ?

प्रतिकृया दिनुहोस्