सबै केटाहरूलाई सं’स्कारी केटी चाहिने रे, म एक्लै कहा कहा भ्याउने

अषोज २३, २०७९ आइतबार 61

सबै केटाहरूलाई सं’स्कारी केटी चाहिने रे, म एक्लै कहा कहा भ्याउने

सबै केटाहरूलाई सं’स्कारी केटी चाहिने रे, म एक्लै कहा कहा भ्याउने

 

 

 

सबै केटाहरूलाई सं’स्कारी केटी चाहिने रे, म एक्लै कहा कहा भ्याउने

 

 

 

सबै केटाहरूलाई सं’स्कारी केटी चाहिने रे, म एक्लै कहा कहा भ्याउने

प्रतिकृया दिनुहोस्