डाक्टर साब: मैले अर्को पुरुषबाट बच्चा जन्माउदै छु, यो कुरा श्रीमानलाई थाहा हुनसक्छ ?

अषोज २८, २०७९ शुक्रबार 928

डाक्टर साब: मैले अर्को पुरुषबाट बच्चा जन्माउदै छु, यो कुरा श्रीमानलाई थाहा हुनसक्छ ?

डाक्टर साब: मैले अर्को पुरुषबाट बच्चा जन्माउदै छु, यो कुरा श्रीमानलाई थाहा हुनसक्छ ?

 

 

 

डाक्टर साब: मैले अर्को पुरुषबाट बच्चा जन्माउदै छु, यो कुरा श्रीमानलाई थाहा हुनसक्छ ?

 

 

डाक्टर साब: मैले अर्को पुरुषबाट बच्चा जन्माउदै छु, यो कुरा श्रीमानलाई थाहा हुनसक्छ ?

प्रतिकृया दिनुहोस्