के ग’र्भवती’ म’हिलालाई पनि स’म्पर्क राख्ने इ’च्छा हुन्छ

यौ’न स’म्पर्क भने पु’रुष र म’हिला दुबैमा चाहिने एक मनोरञ्जन हो ।

लगातार यौ’न स म्पर्क गरीरहँदा जब महि ना’वारी बन्द हुन्छ र

त्यसपछि १०/१५ दिन पछाडि चेकअप गराउँदा ग’र्भ रहेको जानकारी पाइन्छ ।

लगातार स म्पर्क गर्दा ग र्भप तन हुन्छ भन्ने हुँदैन त्यसैले यि दुई कुरा नै प्राकृतिक भएकाले ग र्भ अवस्थामा सम्पर्क गर्दा असर गर्ने,

नराम्रो हुने भन्ने हुँदैन ।

ग र्भा वस्थामा सम्पर्क गर्दा के बुझ्नु पर्यो भने ग र्भवती महिलालाई अप्ठ्यारो असहजीलो हुनु भएन ।

त्यसैले जुन आ सनमा स’म्प र्क गर्दा महिलालाई सहज हुन्छ त्यहि आ’सनमा सम्प र्क गर्नुभयो भने महिला बच्चा कसैलाई पनि असर हुँदैन ।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *