कोठा सेयर गरी बस्ने इमान्दार केटा को खो’जिमा छु ,इच्छुक ले स’म्पर्क गर्नुहोला..थप जानकारी को लागि फोटो मा छुनुहोला…

कार्तिक ५, २०७९ शनिबार 1137

कोठा सेयर गरी बस्ने इमान्दार केटा को खो’जिमा छु ,इच्छुक ले स’म्पर्क गर्नुहोला..थप जानकारी को लागि फोटो मा छुनुहोला…

कोठा सेयर गरी बस्ने इमान्दार केटा को खो’जिमा छु ,इच्छुक ले स’म्पर्क गर्नुहोला..थप जानकारी को लागि फोटो मा छुनुहोला…

 

 

 

कोठा सेयर गरी बस्ने इमान्दार केटा को खो’जिमा छु ,इच्छुक ले स’म्पर्क गर्नुहोला..थप जानकारी को लागि फोटो मा छुनुहोला…

 

 

 

कोठा सेयर गरी बस्ने इमान्दार केटा को खो’जिमा छु ,इच्छुक ले स’म्पर्क गर्नुहोला..थप जानकारी को लागि फोटो मा छुनुहोला…

प्रतिकृया दिनुहोस्