खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला…

कार्तिक ५, २०७९ शनिबार 375

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला…

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला…

 

 

 

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला…

 

 

 

खाने मुखले त खानेकुरा खान्छ नखाने मुख लाइ के खु’वाउने होला…

प्रतिकृया दिनुहोस्