सा’नो लि”ङ्ग भएपनि यसरी गर्नुहोस् से ‘क्स,,म’हि’लाहरु तपाइको लागि म’रिह’त्ते गर्ने छन् !

कार्तिक २८, २०७९ सोमबार 48

सा’नो लि”ङ्ग भएपनि यसरी गर्नुहोस् से ‘क्स,,म’हि’लाहरु तपाइको लागि म’रिह’त्ते गर्ने छन् !

सा’नो लि”ङ्ग भएपनि यसरी गर्नुहोस् से ‘क्स,,म’हि’लाहरु तपाइको लागि म’रिह’त्ते गर्ने छन् !

 

 

 

सा’नो लि”ङ्ग भएपनि यसरी गर्नुहोस् से ‘क्स,,म’हि’लाहरु तपाइको लागि म’रिह’त्ते गर्ने छन् !

 

 

 

सा’नो लि”ङ्ग भएपनि यसरी गर्नुहोस् से ‘क्स,,म’हि’लाहरु तपाइको लागि म’रिह’त्ते गर्ने छन् !

प्रतिकृया दिनुहोस्