बि’हे भएपछी मेरो हिप निकै ठुलो भयो ! किन होला साथिहरु ?

बि’हे भएपछी मेरो हिप निकै ठुलो भयो ! किन होला साथिहरु ?

 

 

 

बि’हे भएपछी मेरो हिप निकै ठुलो भयो ! किन होला साथिहरु ?

 

 

 

बि’हे भएपछी मेरो हिप निकै ठुलो भयो ! किन होला साथिहरु ?

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *