म डि’भोर्सी म’हिला हुँ, स्वी’कार्ने आँ’ट छ

मंग्सिर १, २०७९ बिहिबार 895

म डि’भोर्सी म’हिला हुँ, स्वी’कार्ने आँ’ट छ

म डि’भोर्सी म’हिला हुँ, स्वी’कार्ने आँ’ट छ

 

 

 

म डि’भोर्सी म’हिला हुँ, स्वी’कार्ने आँ’ट छ

 

 

 

म डि’भोर्सी म’हिला हुँ, स्वी’कार्ने आँ’ट छ

प्रतिकृया दिनुहोस्