धन कमाउन प्रदेशियका नेपालि युवाको अ,कालमै मृ,त्यु फोटो

साउन २७, २०७९ शुक्रबार 326

धन कमाउन प्रदेशियका नेपालि युवाको अ,कालमै मृ,त्यु फोटो

दैब पनि धन कमाउन प्रदेशय अ,कालमा मृ,त्यु फोटो छोएर Rip लेख्नुहोस आ,त्माले शान्ति पाउनेछ । दैब पनि धन कमाउन प्रदेशयका हरि मुम्बईमा बाटो का,ट्ने क्रममा गाडिले ठ,क्क,र दिदा उ,पचाररत क्रममा मृ,त्यु भएको छ ।

दैब पनि धन कमाउन प्रदेशय अ,कालमा मृ,त्यु फोटो छोएर Rip लेख्नुहोस आ,त्माले शान्ति पाउनेछ । दैब पनि धन कमाउन प्रदेशयका हरि मुम्बईमा बाटो का,ट्ने क्रममा गाडिले ठ,क्क,र दिदा उ,पचाररत क्रममा मृ,त्यु भएको छ ।

दैब पनि धन कमाउन प्रदेशय अ,कालमा मृ,त्यु फोटो छोएर Rip लेख्नुहोस आ,त्माले शान्ति पाउनेछ । दैब पनि धन कमाउन प्रदेशयका हरि मुम्बईमा बाटो का,ट्ने क्रममा गाडिले ठ,क्क,र दिदा उ,पचाररत क्रममा मृ,त्यु भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्