ऋ,ण तिर्न भनी साउदी गयका छोरा बाकसमा फर्किए,दया भय फोटो छोएर शेयर गर्नुहोस्।

ऋ,ण तिर्न साउदी गएका सोनिल बाकसमा फर्किए,फोटो छोएर शेयर गर्नुहोस . आमा म पैसा कमाएर लुगा राख्ने बाकस किन्छु भनेर हिडेको छोरा आज बाकस मा फर्कि यो हा,र्दिक श्र,द्धाञ्जली बिजय साप्कोटा हामी प्रदेशि को पि,डा ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

ऋ,ण तिर्न साउदी गएका सोनिल बाकसमा फर्किए,फोटो छोएर शेयर गर्नुहोस . आमा म पैसा कमाएर लुगा राख्ने बाकस किन्छु भनेर हिडेको छोरा आज बाकस मा फर्कि यो हा,र्दिक श्र,द्धाञ्जली बिजय साप्कोटा हामी प्रदेशि को पि,डा ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

ऋ,ण तिर्न साउदी गएका सोनिल बाकसमा फर्किए,फोटो छोएर शेयर गर्नुहोस . आमा म पैसा कमाएर लुगा राख्ने बाकस किन्छु भनेर हिडेको छोरा आज बाकस मा फर्कि यो हा,र्दिक श्र,द्धाञ्जली बिजय साप्कोटा हामी प्रदेशि को पि,डा ***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *