डोलि चढाएर बि,दाइ गर्ने बेलामा पा,पी दै,बले ल,ग्यो, फोटो छोई #Rip लेखिदिनुहोला ।

डोलि चढाएर बि,दाइ गर्ने बेलामा सेतो का,त्रो ओ,ढाएर बि,दाई ग,र्न बा,ध्य ब,नाइस पा,पी दै,ब: दिदी हामीलाई मा,फ गर्दिनु हजुरलाई बचाउन सकेनौंडोलि चढाएर बि दाइ गर्ने बेलामा मा से,तो का,त्रो ओ,ढाएर बि,दाई गर्न बा ध्य ब नाइस पा पी दै ब स् दिदी हामीलाई माफ गर्दिनु हजुरलाई बचाउन सकेनौं ।।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

डोलि चढाएर बि,दाइ गर्ने बेलामा सेतो का,त्रो ओ,ढाएर बि,दाई ग,र्न बा,ध्य ब,नाइस पा,पी दै,ब: दिदी हामीलाई मा,फ गर्दिनु हजुरलाई बचाउन सकेनौंडोलि चढाएर बि दाइ गर्ने बेलामा मा से,तो का,त्रो ओ,ढाएर बि,दाई गर्न बा ध्य ब नाइस पा पी दै ब स् दिदी हामीलाई माफ गर्दिनु हजुरलाई बचाउन सकेनौं ।।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *****

डोलि चढाएर बि,दाइ गर्ने बेलामा सेतो का,त्रो ओ,ढाएर बि,दाई ग,र्न बा,ध्य ब,नाइस पा,पी दै,ब: दिदी हामीलाई मा,फ गर्दिनु हजुरलाई बचाउन सकेनौंडोलि चढाएर बि दाइ गर्ने बेलामा मा से,तो का,त्रो ओ,ढाएर बि,दाई गर्न बा ध्य ब नाइस पा पी दै ब स् दिदी हामीलाई माफ गर्दिनु हजुरलाई बचाउन सकेनौं ।।***** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ****

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *