यो’नी भित्र नै वि’र्य झार्दा मोटाईन्छ र 

म २८ वर्षकी भएँ । वि”’वाह भएको चार वर्ष भयो । हाम्रो एउटा छोरा छ ।

 

 

 

 

 

यौ”’न स”म्प”र्क गर्दा श्री”मा”नले जब वी”’र्य यो”’नीमै झा”र्नु हुन्छ तब लि”’ङ्ग बाहिर निकाल्दा वी”’र्य बाहिरै आउँछ, किन होला ? अनि म साह्रै पातली छु । परिवार नियोजन गरेमा वा श्री”मा”नले यो”’नीमा झा”रेको वी”’र्य बाहिर नआए मोटाइन्छ रे, के यो सत्य हो ?

म २८ वर्षकी भएँ । वि”’वाह भएको चार वर्ष भयो । हाम्रो एउटा छोरा छ । यौ”’न स”म्प”र्क गर्दा श्री”मा”नले जब वी”’र्य यो”’नीमै झा”र्नु हुन्छ

तब लि”’ङ्ग बाहिर निकाल्दा सबै वी”’र्य बाहिरै आउँछ, किन होला ? अनि म साह्रै पातली छु । परिवार नियोजन गरेमा वा श्री”मा”नले यो”’नीमा झा”रेको

वी”’र्य बाहिर नआए मोटाइन्छ रे, के यो सत्य हो ? म २८ वर्षकी भएँ । वि”’वाह भएको चार वर्ष भयो । हाम्रो एउटा छोरा छ । यौ”’न स”म्प”र्क गर्दा श्री”मा”नले जब वी”’र्य यो”’नीमै झा”र्नु हुन्छ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *