असल र ई’मान्दार केटा पाए बिहे गर्छु धो’का दिन्न (सम्पर्क गर्नुहोला)

असल र ईमान्दार केटा पाए बिहे गर्छु धोका दिन्न (सम्पर्क गर्नुहोला)

 

 

 

असल र ईमान्दार केटा पाए बिहे गर्छु धोका दिन्न (सम्पर्क गर्नुहोला)

 

 

 

असल र ईमान्दार केटा पाए बिहे गर्छु धोका दिन्न (सम्पर्क गर्नुहोला)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *