म संगै पोर्तुगल जाने अनि संगै बस्ने इ’मान्दार केटो चाहि’यो ! तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस …।

म संगै पोर्तुगल जाने अनि संगै बस्ने इमान्दार केटो चाहियो ! तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस …।

 

 

 

म संगै पोर्तुगल जाने अनि संगै बस्ने इमान्दार केटो चाहियो ! तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस …।

 

 

 

म संगै पोर्तुगल जाने अनि संगै बस्ने इमान्दार केटो चाहियो ! तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस …।

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *